พิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ การศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน

“ความสำเร็จเกิดจากความพยายาม และการลงมือทำ”
เมื่อวันที่ 13 ก.พ.66 เวลา 0800 พ.ท.ณัฐา สุภายศ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ การศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน ให้กับ ร.อ.ณัฐพล วงษ์อินตา ผบ.ช.พัน.8 ร้อย.2 พล.ม.1 ที่ได้ผลการเรียนดีเด่น ในลำดับที่ 2 ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่หน่วยและชื่อเสียงกับตัวเอง ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1

Related Articles