พิธีมอบธงประจำหน่วยฝึกให้กับหน่วยฝึก, แนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำหน่วยฝึกให้กับหน่วยฝึก, แนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 พร้อมได้ให้โอวาท นโยบาย และพบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1Image00001

Image00002

Image00003

Image00004

Image00005

Image00006

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious