พิธีมอบของขวัญปีใหม่ 62

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 7 พ.ย.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญปีใหม่แก่กำลังพล อาทิ ชุดวอร์ม,ชุดรองใน,อุปกรณ์ประจำสำนักงาน และมอบเงินช่วยเหลือบุพการีที่ทุพพลภาพ ณ ศูนย์กีฬา ช.พัน.8 พล.ม.111

17

13

16

15

120

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious