พิธีมอบของขวัญปีใหม่แก่กำลังพลและครอบครัว พร้อมมอบเกียรติบัตรกับทหารใหม่ที่ได้คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายอันดับต้น ณ สนามหญ้าเทียม ช.พัน.8 พล.ม.1

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 3 ม.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญปีใหม่แก่กำลังพลและครอบครัว พร้อมมอบเกียรติบัตรกับทหารใหม่ที่ได้คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายอันดับต้น ณ สนามหญ้าเทียม ช.พัน.8 พล.ม.1Image1e00004

Image1e00001

Image1e00006

Image1e00003

Image1e00005

Image1e00002

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious