พิธีปิดการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ประจำปี 2564

กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 กระทำพิธีปิดการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ประจำปี 2564
และมอบใบประกาศฯ ให้กับกำลังพลที่มีผลการฝึกดีเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการฝึกและการปฏิบัติงานต่อไป โดยมี ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธาน รายละเอียดการพิจารณารางวัลประกอบด้วย
1.รางวัลครูนายสิบที่มีคุณลักษณะทางทหารดีเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
2.รางวัลครูทหารใหม่ที่มีคุณลักษณะทางทหารดีเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
3.รางวัลทหารใหม่ที่มีคุณลักษณะทางทหารดีเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
4.รางวัลทหารใหม่ที่มีผลการยิงปืนด้วยกระสุนจริงได้ลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
5.รางวัลทหารใหม่ที่มีผลคะแนนการทดสอบร่างกายได้ลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
#ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ

Related Articles