พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 43 พรรษา

จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ บก ช.พัน.8 พล.ม.1

Related Articles