พิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 2 เม.ย.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพล นายทหาร นายสิบ และแม่บ้านของหน่วย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา ณ โรงกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.111

14

15

17

18

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious