พัฒนาพื้นที่บ้านพักและเขตสาธารณประโยชน์

กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บ้านพักและเขตสาธารณประโยชน์

Related Articles