พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 และ คณะฯได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วย ช.ฉก.ทภ.3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จว.ส.ข. ณ เส้นทางสาย บ้านจาเราะซีโป๊ะ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง ถึงบ้านบาจุ ต.ปะแต อ.ยะหา จว.ยะลา

วันที่ 14 มี.ค.61 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 และ คณะฯได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วย ช.ฉก.ทภ.3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จว.ส.ข. ณ เส้นทางสาย บ้านจาเราะซีโป๊ะ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง ถึงบ้านบาจุ ต.ปะแต อ.ยะหา จว.ยะลา ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานก่อสร้างที่ 3 (ช.พัน.8 พล.ม.1) โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติงาน แก่กำลังพล หน่วย ช.ฉก.ทภ.3 ตรวจเยี่ยมการปูผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา พบปะประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนบ้านบาจุ และมอบเครื่องดื่ม ให้กำลังใจ แก่ ชรบ. และ อส. ในพื้นที่อีกด้วย00001

00006

00008

00010

00011

00012

00013

 

Related Articles