พล.ท.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน หน.คณะชุดตรวจมาตรฐานทางการช่าง ของทภ.3 เข้าตรวจงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม ที่ดำเนินการโดย ช.พัน.8 พล.ม.1 อ.พรหมพิราม จว.พล.

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.60 พล.ท.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน หน.คณะชุดตรวจมาตรฐานทางการช่าง ของทภ.3 เข้าตรวจงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม ที่ดำเนินการโดย ช.พัน.8 พล.ม.1 อ.พรหมพิราม จว.พล. โดยมี ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ,ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายม-น่าน,หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2,นายยก อบต.,ผู้ใหญ่บ้าน ,พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับผลการตรวจเยี่ยมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย71142

71122

71140

71135

71136

71128

Related Articles