พลทหาร อนันต์ คงเลิศ

veeragrum_head

anun_konglert

พลทหาร อนันต์ คงเลิศ

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๔๙ พลฯ อนันต์ คงเลิศ ได้รับคำสั่งจาก ร.ต.วัชรินทร์ ไทรแก้ว ผบ.มว.๒๕๔๑ ให้ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนประจำวัน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ จาก บ. ปาแดปาลัส ต.ปากู อ.ท่งยางแดง เส้นทางถนนหมายเลข ๕๐๔๒ ไปยังเขตติดต่อ อ.รามัน จว.ยะลา และเข้าปฏิบัติการซุ่มโจมตีเพื่อป้องกันหมู่บ้านไทยพุทธ ม.๖ ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง โดยจัดกำลัง จำนวน ๑๐ นาย แบ่งเป็น ๒ ส่วน ซึ่ง พลฯ อนันต์ คงเลิศ อยู่ส่วนที่ ๑ โดยมี จ.ส.อ.ประเสริฐ จันทร์เงียบ เป็น หัวหน้าชุด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ชุดจักรยานยนต์ ๓ คัน จัดกำลังพล ๔ นาย ประกอบไปด้วย

๑. จ.ส.อ.ประเสริฐ จันทร์เงียบ หน.ชุด ขับรถจักรยานยนต์คันที่ ๑

๒. พลทหาร อนันต์ คงเลิศ พลลาดตระเวน ขับรถจักรยานยนต์คันที่ ๒

๓. ส.อ.ปรีชา สืบสุนทร รอง หน.ชุด ขับรถจักรยานยนต์คันที่ ๓

๔. พลทหาร เอกชัย กันเสย์ พลลาดตระเวน นั่งซ้อนท้ายคันที่ ๓

ส่วนที่ ๒ ชุดลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ๑ คัน จัดกำลัง ๖ นาย ประกอบด้วย

๑. ร.ต.วัชรินทร์ ไทรแก้ว ผบ.มว.๒๕๔๑

๒. จ.ส.อ.สถิตย์ พรหมรักษา รอง ผบ.มว.๒๕๔๑

๓. จ.ส.อ.พงศธร ด้วงจุ้ย พลขับรถ

๔. ส.อ.กิตติเชษฐ์ มาตชะลา พลลาดตระเวน

๕. พลฯ กิตติพงษ์ ธรรมโม พลลาดตระเวน

๖. พลฯ รังสรรค์ ก้อนทองคำ พลลาดตระเวน

เริ่มเคลื่อนที่ในเวลา ๒๐๓๐ โดยส่วนชุดลาดตระเวนด้วยรถจักรยานยนต์ ออกลาดตระเวนล่วงหน้ามาก่อน ๓ กม. แล้วส่วนรถยนต์จึงเคลื่อนที่ตามส่วนที่ ๑ ชุดลาดตระเวนด้วยรถจักรยานยนต์เคลื่อนที่ด้วยแถวตอนตามกัน โดย พลฯ อนันต์ คงเลิศ เป็นคันที่ ๒

veerachon-1-2

ต่อมาในเวลาประมาณ ๒๑๑๐ เมื่อลาดตระเวนมาถึงพิกัด QH ๗๓๘๓๐๙ ระหว่างหลัก กม. ที่ ๑๗ – ๑๘ บ.เขาดิน หมู่ ๓ ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง ได้มีกลุ่มก่อความไม่สงบ ไม่ทราบจำนวน ที่แน่นอน (ประมาณกว่า ๑๕ คน) ซุ่มโจมตีชุดลาดตระเวนจักรยานยนต์ที่หัวขบวน โดย จ.ส.อ.ประเสริฐ จันทร์เงียบ ได้ปฏิบัติฉับพลันล้มลงข้างถนนเข้าที่กำบัง, คันที่ ๒ พลฯ อนันต์ คงเลิศ ถูกกระสุนเข้าที่บริเวณลำตัว และปฏิบัติฉับพลันล้มลง ณ จุดระดมยิงของกลุ่มก่อความไม่สงบ , คันที่ ๓ ส.อ.ปรีชา สืบสุนทร เร่งเครื่องต่อต้านการซุ่มโจมตีผ่านจุดระดมยิง ปฏิบัติฉับพลันล้มลงห่าง พลฯ อนันต์ คงเลิศ ๑๐๐ เมตร ห่างจาก จ.ส.อ.ประเสริฐ จันทร์เงียบ ประมาณ ๖๐ เมตร
ในขณะล้มลง ท่ามกลางเสียงปืน และห่ากระสุนที่สาดเข้ามา ในสถานการณ์ที่ขับขันเช่นนั้น กลับไม่สามารถที่จะทำให้ พลฯ อนันต์ คงเลิศ รู้สึกหวาดหวั่นแต่ประการใด ยังคงมีสติตั้งมั่น ในความรักชาติ รักแผ่นดิน พร้อมที่จะต่อสู้กับกลุ่มก่อความไม่สงบอย่างห้าวหาญ กลุ่มคนร้ายได้ขว้างระเบิดเพลิง และระเบิดมือพร้อมกรูเข้าปะทะ หวังจะสังหาร พลฯ อนันต์ คงเลิศ พร้อมยึดอาวุธ หรือตัดศีรษะ (ตามแบบพฤติกรรมของกลุ่มคนร้าย) แต่ด้วยจิตใจที่รุกรบและห้าวหาญของ พลฯ อนันต์ คงเลิศ ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจึงได้ปรับคันบังคับการยิงเป็นอัตโนมัติ (Auto) ยิงต่อสู้กับคนร้ายโดยมิได้ถอยหนีแม้แต่ก้าวเดียว ทำให้คนร้าย ชื่อ นาย อาสือมิง มะลี เสียชีวิตทันที ต่อหน้า พลฯ อนันต์ คงเลิศ ( ห่างกันประมาณ ๓ เมตร ) พร้อมอาวุธปืน อาก้าแบบพับฐาน ( AK ๔๗ )จำนวน ๑ กระบอก ซึ่งคาดว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บอีก ๒ – ๓ คน และต่อมาหน่วย ฉก.๒๕ ได้ทำการปิดล้อมตรวจค้นในรัศมี ๓ กม. ก็พบศพคนร้ายอีก ๑ คน คือ นาย ยาลี อาลี

veerachon-1-3
กลุ่มคนร้ายที่เสียชีวิตทั้งสองคนถือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการที่สำคัญ คือ

๑. นาย อาสือมิง มะลี เคยผ่านการฝึกการก่อการร้ายในต่างประเทศ และรับผิดชอบปฏิบัติการในพื้นที่ อ. ยะหริ่ง , อ. มายอ , อ. ทุ่งยางแดง , อ. ปานาเระ จว.ปัตตานี มีหมายจับ ๒ คดี ในพื้นที่ อ. มายอ และ อ. ทุ่งยางแดง ( มีกำลัง ๖ – ๘ นาย )

๒. นาย ยาลี อาลี เคยผ่านการฝึกการก่อการร้ายในต่างประเทศ เป็นผู้สั่งการและเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการในพื้นที่ อ. ยะหริ่ง, อ. มายอ, อ. ทุ่งยางแดง, อ. กะพ้อ, อ. ปานาเระ, อ. สายบุรี จว.ปัตตานี มีหมายจับ ๔ คดี ( โดยเฉพาะคดีฆ่าพระและเผาวัดพรหมประสิทธิ์ ) (มีกำลัง ๖ – ๘ คน)

Images_491

จากพฤติกรรมของ พลฯ อนันต์ คงเลิศ ในการต่อสู้กับกลุ่มก่อความไม่สงบในครั้งนี้ ได้กระทำการสู้รบโดยความองอาจ กล้าหาญเป็นพิเศษ อย่างยิ่งยวด โดยยอมเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อกระทำการให้สำเร็จ ตามหน้าที่ และเพื่อให้ได้ผลสมตามความมุ่งหมายของทางราชการ โดยมิได้ถอยหนีแม้แต่เพียงก้าวเดียวจนทำให้เสียชีวิต สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญในการเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง เพื่อประเทศชาติและประชาชน ให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นและทำให้สามารถหยุดการเข่น ฆ่าผู้บริสุทธิ์ ที่กลุ่มคนร้ายได้กระทำอย่างมากมาย ซึ่งอีกหลายชีวิตและครอบครัว ที่จะต้องสูญเสีย หาก นาย อาสือมิง มะลี , และ นาย ยาลี อาลี ยังมีชีวิตอยู่ ความสงบสุขในพื้นที่ ก็ยากที่จะมีขึ้นได้ ดังนั้น การกระทำด้วยความ ห้าวหาญเด็ดเดี่ยวของ พลฯ อนันต์ คงเลิศ สร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อแผ่นดินไทย จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะขอรับพระราชทาน เหรียญกล้าหาญ แก่ พลฯ อนันต์ คงเลิศ ที่กระทำการสู้รบกับศัตรูของแผ่นดินและความกล้าสู้รบ เพื่อเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทหารไทย ตลอดจนขอการปูนบำเหน็จ ความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือทั้งปวงในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ต่อไป

veerachon-1-4

เหรียญกล้าหาญ