พบปะเยี่ยมเยือน มอบข้าวสารให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 23 เม.ย. 63 ช.พัน.8 พล.ม.1 ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยือน มอบข้าวสารให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ และได้มอบข้าวสารที่ได้รับจากผู้มีจิตกุศล ให้กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ต่อไป จำนวน 100 กระสอบ18

19

110

115

116

117

120

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious