พบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัด2 ปี62

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 10 พ.ย.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับคณะนายทหาร พบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่  ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 ร้อย 1 พล.ม.1

11

12

13

14

15

16

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious