ฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2561 ภารกิจการสร้างเครื่องกีดขวาง

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 5 ก.ย.61 ช.พัน.8  พล.ม.1 ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2561 ซึ่งดำเนินการในขั้น ตีโต้ตอบ สนับสนุน ฉก.ม.3 ภารกิจการสร้างเครื่องกีดขวางเพื่อสนับสนุนการตั้งรับเร่งด่วนของหน่วยดำเนินกลยุทธImage00001

Image00002

Image00003

Image00004

Image00005

Image00006

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious