ฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2561 ภารกิจสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง โดยการสร้างสายส่งข้าม

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 4 ก.ย.61 ช.พัน.8  พล.ม.1 ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2561 ภารกิจสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง โดยการสร้างสายส่งข้าม ณ สนามฝึกบริเวณเขาโนนอิฐ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์Image00001

Image00002

Image00003

Image00004

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious