ฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2561 ภารกิจสนับสนุนการเคลื่อนที่ของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ โดยการสร้างสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB

เมื่อ 4 ก.ย.61 ช.พัน.8  พล.ม.1 ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2561 ภารกิจสนับสนุนการเคลื่อนที่ของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ โดยการสร้างสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB ณ สนามฝึกบริเวณเขาโนนอิฐ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์Image00001

Image00002

Image00003

Image00004

Image00005

 

Related Articles