ฝึกเดินทางไกล เส้นทางค่ายพ่อขุนผาเมือง – วัดวารีวงศ์ ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ (ประจำเดือน ก.พ.63)

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 7 ก.พ.63 เวลา0800-1000 ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ฝึกเดินทางไกล เส้นทาง ค่ายพ่อขุนผาเมือง – วัดวารีวงศ์ ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  ระยะทางรวม 8.2 กม. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายให้กับกำลังพล และทดสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์ และประสิทธิภาพของเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งได้จัดกำลังพล ทำความสะอาดพัฒนา ภายในวัดวารีวงศ์ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลมีขวัญและกำลังใจดี ยุทโธปกรณ์ ไม่มีชำรุด สูญเสีย
11

12

13

14

15

16

17

18

19

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious