ฝึกเดินทางไกล ตาม รปจ.ของหน่วย

เมื่อ 28 ธ.ค.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบและพลทหาร ฝึกเดินทางไกล ตาม รปจ.ของหน่วย ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 ถึงที่หมาย โรงเรียนโสตศึกษา รวมระยะทาง 13 กม. ทั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆนักเรียน และพัฒนาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมกัน

Related Articles