การฝึก หมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง ปี2561

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 2 ก.ย.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการฝึกเป็นหน่วย เบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด โดยทำการฝึก ในบ่งการ การผลิตน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายให้กับ ทก.พล. และ ดำเนินการทำลายเส้นทางการคมนาคม(สะพาน) ด้วยระเบิดแบบสมบูรณ์Image00001

Image00003

Image00007

Image00002

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious