ฝึกการวางสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB จำนวน 4 ทอดต่อกัน เพื่อข้ามลำน้ำที่มีความกว้าง 55 เมตร

“ ยามรบมั่นใจ พวกเราทำได้ ”
……………………………………
เมื่อห้วงวันที่ 17-21 ก.พ.66 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยภาคกองร้อย ประจำปี 2566
โดยจัดให้มีการวางสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB โดยใช้กำลังพล จำนวน 7 นาย ต่อ 1 คัน หลังจากนั้น ได้ดำเนินการฝึกการวางสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB จำนวน 4 ทอดต่อกัน เพื่อข้ามลำน้ำที่มีความกว้าง 55 เมตร และได้นำ รถถังเบา 32 มีน้ำหนัก 20 ตัน จำนวน 3 คัน และรถสายพานลำเลียงพล M113 มีน้ำหนัก 12 ตัน จำนวน 3 คัน มาทดสอบขีดความสามารถชั้นรับน้ำหนักของรถสะพาน MFB โดยยุทโธปกรณ์ทั้ง 6 คัน สามารถข้ามสะพานได้อย่างปลอดภัย
เมื่อวันที่ 21 ก.พ.66 เวลา 0930 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.พล.ม.1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก และให้ข้อแนะนำ จะต้องเพิ่มความชำนาญในการสร้างสะพาน เพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ที่สำคัญกำลังพลต้องปลอดภัย ดูแลรักษายุทโธปกรณ์ ให้พร้อมในการปฏิบัติภารกิจอยู่เสมอ

Related Articles