ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เมื่อ 15 มิ.ย.63 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและรับฟังบรรยายสรุป โดยมี พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ

11

19

15

13

12

14

16

18

Related Articles