ผลัดปลดเข้ารับการฝึกอบรมขับรถยนต์ ตามโครงการ “นักขับรถรุ่นใหม่ ใส่ใจวินัยจราจร”

เมื่อ 3 ต.ค.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดพลทหาร จำนวน 34 นาย ผลัดที่จะเตรียมปลดประจำการใน ต.ค.62 เข้ารับการฝึกอบรมขับรถยนต์ ตามโครงการ “นักขับรถรุ่นใหม่ ใส่ใจวินัยจราจร” ณ สำนักงานขนส่ง จว.พ.ช.

13

11

12

15

14

Related Articles