ผบ.พล.ม.1 ในการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 ผลัดที่ 1/66

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.66 เวลา 1000-1100 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 ผลัดที่ 1/66 พร้อมคณะนายทหารของหน่วย ได้ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.พล.ม.1 ในการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 ผลัดที่ 1/66 ทั้งนี้ ผบ.พล.ม.1 ได้ให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ในการเป็นทหารนั้นทางหน่วยฯ จะส่งเสริมการเรียน กศน. เพื่อให้ทหารใหม่ได้ปรับคุณวุฒิ การฝึกขับรถหรือเครื่องมือช่างเพื่อให้ได้ใบขับขี่ รวมถึงความห่วงใยในการฝึก เน้นย้ำมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน พร้อมทั้งมอบขนม เครื่องดื่ม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยฝึกฯ

Related Articles