ผบ.พล.ม.1 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหมืองแบ่ง – ภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

เมื่อ 6 มิ.ย.62 ผบ.พล.ม.1 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหมืองแบ่ง – ภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดย ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และนายอำเภอหล่มเก่าพร้อมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ15

19

112

16

113

Related Articles