ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้มอบทุนช่วยเหลือและพบปะ บิดามารดาของ ส.อ.ยุทธไกร จันทวงษ์ กำลังพลของ ช.พัน.8 พล.ม.1

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้มอบทุนช่วยเหลือและพบปะ บิดามารดาของ ส.อ.ยุทธไกร จันทวงษ์ กำลังพลของ ช.พัน.8 พล.ม.1 ณ ต.ฝายแก้ว อ.เมือง จว.น่าน00001

00002

00003

00004

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious