ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำนายทหาร กำลังพล และแม่บ้าน จิตอาสา พัฒนาบ้านพักทหาร ค่ายขุนผาเมือง ซอย 9 และศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 27 ก.ค.61 เวลา 1300 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำนายทหาร กำลังพล และแม่บ้าน จิตอาสา พัฒนาบ้านพักทหาร ค่ายขุนผาเมือง ซอย 9 และศูนย์การเรียนรู้ จว.เพชรบูรณ์Image00005

Image00002

Image00003

Image00006

Image00001

Image00004

Related Articles