ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่นในด้านต่างๆ

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 24 มิ.ย.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่นในด้านต่างๆ ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.113

14

15

16

18

110

112

114

51

117

119

120

122

124

127

128

131

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious