ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล​ของหน่วยที่ปฏิบัติงาน ชุดก่อสร้าง อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร โครงการหลวง

“ความห่วยใย ไกลแค่ไหน ก็ไปถึง”
เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล​ของหน่วยที่ปฏิบัติงาน ชุดก่อสร้าง อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร โครงการหลวง และได้รับทราบภารกิจ การปฎิบัติงานของหน่วย​ แผนงานและปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพล ณ​ พื้นที่โครงการ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related Articles