ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าตรวจสอบการดำเนินงานสำรวจเส้นทางถนนและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล จว.น่าน

เมื่อวันที่ 10-11 ก.พ.60 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าตรวจสอบการดำเนินงานสำรวจเส้นทางถนนและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานโครงการซ่อมปรับปรุงเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลและ คสช. ประจำปี 2560 เส้นทางบ้านนาหนุน1 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่านS__15179790

S__15179813

S__15179823

S__15196172

S__15196184

Related Articles