ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 จำนวน 6 ทุน ในการนี้ผู้ปกครองเป็นตัวแทนรับทุนแทนบุตรImage100001

Image100002

Image100003

Image100004

Image100005

Image100006

Image100007

Image100008

Related Articles