ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมเกี่ยวข้าวพระราชทาน ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้ฯ ค่ายพ่อขุนผาเมือง

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 กำลังพล และแม่บ้านของหน่วย ร่วมกับ ผบ.พล.ม.1 ประธานในพิธีฯ,ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1,คณะนายทหาร,กำลังพล และครอบครัว ของ พล.ม.1 ดำเนินการเกี่ยวข้าวพระราชทาน ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้ฯ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช.Image00004

Image00002

Image00005

Image00001

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious