ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.64 ช.พัน.8 พล.ม.1 โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) พื้นที่ 4
ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ให้กับ รอง ผบ.พล.ม.1 ในการตรวจการซักซ้อมเตรียมการต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ ฯและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง

Related Articles