ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการซักซ้อม และตรวจการฝึก กสร.บัญชี 2/61 เพื่อแสดงศักยภาพ กสร. 3 เหล่าทัพ

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการซักซ้อม และตรวจการฝึก กสร.บัญชี 2/61 เพื่อแสดงศักยภาพ กสร. 3 เหล่าทัพ ณ หน้า ม.พัน.9 พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
11

12

13

14

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious