ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ตรวจความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของ พล.อ.วิจักขฐ์ฯ และคณะฯ

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) พื้นที่ 4 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ตรวจความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของ พล.อ.วิจักขฐ์ฯ และคณะฯ / โครงการเพาะเห็ด ทำการย่อยฟาง/แช่ในน้ำยาไฮโดรเจนเตรียมผลิตก้อนเห็ด,ผลิตก้อนเห็ดได้ 63 ก้อน เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โคก หนอง นา รุ่นที่ 8

Related Articles