ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรมให้น้องๆพลทหารผลัดปลดของหน่วย

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรมให้น้องๆพลทหารผลัดปลดของหน่วย ได้ร่วมสนุกในการประกวดร้องเพลง และรับประทานอาหารพิเศษพร้อมกัน ณ โรงประกอบเลี้ยง ช.พัน.8 พล.ม.1

Related Articles