ป้องกันโควิด-19 โรงเลี้ยง

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 16 มี.ค.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการการป้องกันการติดเชื้อโควิค-19 โดยการดำเนินการในการรับประทานอาหาร
1.คัดกรองโดยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย
2.ให้พลฯ ล้างมือด้วยเจลล้างมือ
3.ให้พลฯใช้ช้อนส้อมส่วนตัวและลวกช้อนด้วย
เครื่องลวกช้อนในการรับประทานอาหาร
4.ให้พลฯรับประทานอาหารด้วยถาดหลุม
5.ให้พลฯ ดื่มน้ำจากกระติกน้ำส่วนตัว
6.ให้พลฯ นั่งห่างกันในการรับประทานอาหาร14

15

11

13

12

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious