ปรับปรุงก่อสร้างพื้นคอนกรีตสำหรับวางแท้งน้ำและระบบประปา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 64 กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาและเครื่องมือช่าง เข้าดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างพื้นคอนกรีตสำหรับวางแท้งน้ำและระบบประปา ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 64 โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 60

Related Articles