ประเมินผลการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.64 ช.พัน.8 พล.ม.1 ดำเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 ณ สนามหญ้าเทียม ช.พัน.8 พล.ม.1

Related Articles