ประเมินผลการตรวจประกันคุณภาพการฝึก ระดับ ทบ.

พ.ท.ณัฐา สุภายศ ได้ร่วมประชุมและรับฟังนโยบายการตรวจประกันคุณภาพการฝึกระดับ ทบ. โดยมี พ.อ. ทะนงศักดิ์ มหาวงศ์ รอง ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. เป็นประธานอนุกรรมการ ทั้งนี้ น.ฝยก.ของหน่วยได้เข้ารับการประเมินผลการตรวจประกันคุณภาพการฝึก ระดับ ทบ. โดยทางอนุกรรมการแจ้งผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพิ่มเติมเอกสารอีกเพียงเล็กน้อยจะครบถ้วน และได้เยี่ยมชมนวัตกรรมของหน่วย “เรือพลังลม” ที่เป็นนวัตกรรมของหน่วยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (19 ก.ค.65)

Related Articles