ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 และคณะฯ โดยการเยี่ยมเยียนกิจกรรมแม่บ้านทหารบก ของ นขต.ทภ.3 ในพื้นที่ จว.พ.ช. โครงการอาชาบำบัด

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 และแม่บ้านของหน่วย เข้าร่วมให้การต้อนรับ คุณศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 และคณะฯ โดยการเยี่ยมเยียนกิจกรรมแม่บ้านทหารบก ของ นขต.ทภ.3 ในพื้นที่ จว.พ.ช. ทั้งนี้ได้เยี่ยมเยียนโครงการอาชาบำบัด ม.3 พัน.13, ศพด.ค่ายพ่อขุนผาเมือง และชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช.Image00002

Image00001

Image00003

Image00004

Image00005

Image00006

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious