ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีในขบวนอัญเชิญขันน้ำสาคร ณ หน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 6 เม.ย.62 คุณ ธันยธร  เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีในขบวนอัญเชิญขันน้ำสาคร ณ หน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ11

12

13

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious