ประชาสัมพันธ์ หากมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2021

ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพล และครอบครัวได้ทราบ
หากมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2021 โดยสามารถแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02615 0269 ได้ตลอด 🙏🏻💪🏻
#โควิด 19
#เราจะผ่านมันไปด้วยกัน

Related Articles