ประกาศผลการสอบเลื่อนฐานะ น. 2566

“ถ้าเราตั้งใจ ไม่มีอะไรไกลเกินเอื้อม”

✨ประกาศผลการสอบเลื่อนฐานะ น. 2566✨
สนามสอบ ทภ.3 ไม่จำกัดเหล่า
ลำดับที่ 6 จ.ส.อ. นพคุน จันต๊ะ

สนามสอบ พล.ม.1 เหล่า ช.
ลำดับที่ 1 จ.ส.อ. มรุเชษฐ์ ทองแผน

สนามสอบ พล.พัฒนา 3 ไม่จำกัดเหล่า
ลำดับที่ 1 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ วังคะฮาต

🎇ขอแสดงความยินดีกับกำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1
ยินดีกับทุกคนที่ได้รับผลคะแนน ในการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนับว่าเป็นรางวัลของชีวิต ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ตลอดเวลาในการรับราชการ ✨✨

Related Articles