ปฏิบัติงานขุดลอก สวะ และกิ่งไม้ขนาดใหญ่ บุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.64 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและเครื่องมือช่าง ออกปฏิบัติงานขุดลอก สวะ และกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ที่กีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ตำบล บุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินงาน

Related Articles