บุตรเกิดใหม่ของ ร.ท.สรชัช บุญอินทร์

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีกับบุตรเกิดใหม่ของ ร.ท.สรชัช บุญอินทร์ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้เป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

Related Articles