บริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์

” บริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ”
ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 8 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือ ด.ช.วีรวัฒน์ ทองบ่อ อายุ 14 ปี ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางถนน และสนับสนุนโลหิตสำรองคงคลัง ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้โลหิตปริมาณ 3,600 ซีซี ณ สมาคมพานิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ (19 เม.ย.65)

Related Articles