บรรยายสรุปและรับคณะ พ.อ.อนวัช พจนวรพงษ์ หัวหน้าชุดตรวจงานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปี 2561

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 5 มิ.ย.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบหมายให้ ร.อ.ศรวุฒิ ภุมราเศวต บรรยายสรุปและรับคณะ พ.อ.อนวัช พจนวรพงษ์ หัวหน้าชุดตรวจงานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปี 2561 ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่หน่วยดำเนินการ11

12

13

14

15

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious