น้ำหนาวนี้แม้จะไกล เราไปถึง ไม่คำนึงคิดถึงซึ่งปัญหา จิตอาสารวมปัญญา หาทางแก้

“ น้ำหนาวนี้แม้จะไกล เราไปถึง ไม่คำนึงคิดถึงซึ่งปัญหา จิตอาสารวมปัญญา หาทางแก้ ”
เมื่อ 25 มิถุนายน 2564 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 นำอาสาสมัครกิจการพลเรือน ของ อำเภอน้ำหนาว ทำการสรุปแผนป้องกันภัยหมู่บ้าน การนำเสนอต่อที่ประชุม ร่วมกับผู้แทนหน่วยปลัดอำเภอ,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านทำพิธีมอบเครื่องแต่งกาย,ประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง (สขค.) “The Makers”ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และปิดการอบรม ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อผนึกกำลังมาแก้ปัญหาด้านความมั่นคง ตามแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.)ด้วยจิตอาสาอย่างยั่งยืน

Related Articles