น้ำดื่มบรรจุขวด ด้วยเครื่องผลิตน้ำดื่มของหน่วย ไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอหล่มเก่า

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 64 กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 นำน้ำดื่มบรรจุขวด ด้วยเครื่องผลิตน้ำดื่มของหน่วย ไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอหล่มเก่าและมอบให้กับ วัดป่าช้าศิลา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตฟ้าทลายโจรแคปซูล นำแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนจุดละ 10 แพค เพื่อใช้ในการสนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

Related Articles