นำผลิตผลไปจำหน่ายในราคาถูก ณ ที่ว่าการ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต covid-19

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 24 เม.ย.63 เวลา 1400 โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 ดำเนินการตามพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ โดยนำผลผลิตของโครงการฯ และประสานกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัย อ.หล่มเก่า นำผลิตผลไปจำหน่ายในราคาถูก ณ ที่ว่าการ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต  covid-19 ให้ได้รับประทานผักสดที่ปลอดภัยทั้งนี้ได้รับความสนใจประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก11

13

14

17

111

117

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious